Disclaimer, privacy policy en copyright

Disclaimer
De inhoud van deze website is met veel aandacht en zorg samengesteld. De lezer wordt verzocht zorgvuldig te zijn bij het interpreteren en toepassen van de informatie. Inzichten zijn voortdurend aan verandering onderhevig en men blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat men doet of laat. Aafke Dijkstra kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist interpreteren van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website kan nooit dienen ter vervanging voor therapie. Het is belangrijk dat deskundige hulp en begeleiding wordt gezocht als men therapie nodig heeft.
Copyright
De inhoud van deze website mag niet worden overgenomen, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aafke Dijkstra.
Aafke Dijkstra verleent graag haar medewerking aan het verspreiden of (her)publiceren van (delen van) de content van deze website.
Aarzel dus niet om daar toestemming voor te vragen. U dient te vermelden dat de informatie afkomstig is van www.midlifecrisis zonder stress.nl  en een link te plaatsen naar www.midlifecrisiszonderstress.nl
© 2000-2017 Praktijk Aafke Dijkstra, Praktijk Andros en Andros Advies
Privacy Policy
Aafke Dijkstra respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt gegeven vertrouwelijk behandeld word. Uw gegevens worden gebruikt om de informatie-uitwisseling correct te laten verlopen. Voor het overige worden deze gegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming. Praktijk Aafke Dijkstra, Praktijk Andros of Andros Advies deelt of verkoopt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden
Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties, alsook om informatie toe te sturen. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.
Anti Spam Beleid
Praktijk Aafke Dijkstra, Praktijk Andros, Andros Advies verstuurt gratis tips en adviezen via e-mail nadat een inschrijver zich “double opt-in” heeft bevestigd. Daarnaast kan Aafke Dijkstra haar eigen diensten aanbieden via e-mail en via de site www.praktijkaafkedijkstra.nl, www.praktijkandros.nl en www.midlifecrisis-zonder-stress.nl
Aafke Dijkstra heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo probeert zij te allen tijde Spam te voorkomen.
Aafke Dijkstra zal gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Vraag het gratis e-book aan:

Midlifecrisis

In 7 stappen Vitaal zonder stress

 

Vul hieronder je naam en emailadres in:

Je aanvraag is succesvol verstuurd! Check je mailbox voor een bevestigingsmail